Algemene Voorwaarden

DE WEBSITE
Alle content van deze website is eigendom van janpieterenanike.nl en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Zowel tekst als foto’s als andere content mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de maker.

AUTEURSRECHT EN PORTRETRECHT VOLGENS DE NEDERLANDSE WET
De fotograaf is ten alle tijden de rechthebbende over het door hem gemaakte materiaal, ongeacht of dit in opdracht is gemaakt of niet. Het auteursrecht geeft de rechthebbende het exclusieve recht om het werk te gebruiken en te vermenigvuldigen naar eigen inzicht. Het werk kan ten alle tijden door de rechthebbende gebruikt worden ter promotie van zijn werk, al dan niet voor commerciële doeleinden. Het portretrecht is alleen van kracht bij beeldmateriaal dat in opdracht is gemaakt. In tegenstelling tot mensen hebben dieren volgens de Nederlandse wet geen portretrecht.

PUBLICEREN FOTO’S
Het publiceren van foto’s, door de klant die voor de foto’s betaald heeft en/of de foto’s in opdracht van de klant gemaakt zijn, is toegestaan onder de volgende voorwaarden: ­ De klant plaatst de foto’s met het watermerk van janpieterenanike.nl ­ De klant plaatst foto’s zonder watermerk onder vermelding van: ‘Foto: www.janpieterenanike.nl’ Foto’s mogen niet nabewerkt en/of bijgesneden worden.

ALGEMENE VOORWAARDEN Op alle rechtsbetrekkingen van janpieterenanike.nl zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.